Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

09 Февруари 2016 г. сайта разглеждат 21 посетители

добави в предпочитани Местни избори и национален референдум 2015
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
НОВИНИ
КАЛЕНДАР

Супервизия

Споделяне на натрупания положителен опит, интересни моменти от съвместните ...

Разплащане

Благодарение на създадената добра организация постъпленията през м.януари в общинската ...

Старт

Община Стралджа, звено „Местни данъци и такси” съобщава, че започна събиране на ...

Родолюбие

Новоизлязлата книга „Корени” за историята на Лозенец бе представена в селото при голям ...

Леяровски празник

В най-малкото село на община Стралджа, Леярово, нямат масиви с лозя, но имат желание ...

Грижа

През стопанската 2016/2017г. близо 13 хил.дка общински пасища, мери и ливади в община ...

ИНФОРМАЦИЯ
АНКЕТА
ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ
МРЕЖА

Оценете информацията в сайта :

Информацията е леснодостъпна

Информацията е труднодостъпна

Информацията е непълна

Липсва информация


  

  (c)2000-2013.Straldzha.net