Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 145 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 28.7.2015  Заповед

Обявявам Заповед №446 / 20.07.2015г. на Кмета на общ. Стралджа за обезщетенията на поземлени имоти, върху които възниква сервитут (право на преминаване, на прокарване и ограничаване в ползването на позелените имоти в землището на с. Лозенец във връзка с изграждането обект "Строеж 3-реконструкция на КС Лозенец-Етап 2".

Приложения:

Заповед

 23.7.2015  Заповед

Н А Р Е Ж Д А М :

1.Да се проведе публичен явен търг за продажба на трайни насаждения-лозя и ниви частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Джинот, Правдино, Маленово, Палаузово, Богорово, Войника, Люлин, Поляна, с.Недялско и с.Зимница


Приложения:

Заповед

 17.7.2015  Съобщение

ПУП-ПП за трасе на ел. кабел НН от трафопост в ПИ ном:69660.501.536.1 до ПИ ном:69660.260.3 по КК на гр. Стралджа.

Приложения:

съобщение

 17.7.2015  Съобщение

ПУП-ПП за трасе на нов водопровод от съществуващ в ПИ ном:69660.501.2432 до ПИ ном:69660.260.3 по КК на гр. Стралджа.

Приложения:

съобщение

 1.7.2015  Обществен достъп

Инвестиционното предложение „Реконструкция на Компресорна станция „Лозенец”към обект Транзитен газопровод за Турция, Гърция и Македония”

Приложения:

Инвестиционното предложение „Реконструкция на Компресорна станция „Лозенец”към обект Транзитен газопровод за Турция, Гърция и Македония”

 29.6.2015  Заповед

НАРЕЖДАМ: Да се проведе публичен таен търг за отдаване под наем за срок от 10 години следните недвижими имоти:

Приложения:

Заповед

 17.6.2015  Промяна на Наредба № 14

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за промяна на :
НАРЕДБА № 14 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Стралджа


В срок до 14 дни от публикуване на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.
Приложения:

Проект за промяна на Наредба № 14

 17.6.2015  уведомление за инвестиционно предложение

Реконструкция на компресорна станция Лозенец

Приложения:

Реконструкция на компресорна станция Лозенец

 17.6.2015  Заповед търг

Да се проведе публичен явен търг за продажба на трайни насаждения-лозя и ниви частна общинска собственост, находящи се в землищата на с.Зимница и с.Недялско, съгласно пазарни оценки определени от лицензиран оценител

Приложения:

Заповед

 12.6.2015  Приет отчет

Публикувам Решение №576 на ОбС-Стралджа, относно приет отчет за изпълнението на бюджета за 2014г.

Приложения:

Документ

 9.6.2015  Обява инвестиционно предложение

Обява инвестиционно предложение "Изграждане на кантар и закупуване на земеделска техника", с. Иречеково

Приложения:

Обява инвестиционно предложение "Изграждане на кантар и закупуване на земеделска техника", с. Иречеково

 8.6.2015  Обява

Инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждения от лавандула Иречеково

Приложения:

Инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждения от лавандула

 25.5.2015  Годишен доклад за изпълнение на ОПР 2014-2020 г.Приложения:

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 2014 – 2020 г. за период 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

 21.5.2015  ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

за избор на специалисти за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище ”, съответно за педагог и медиатор по Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване

Приложения:

Медиатор
Педагог
съобщение - МЕДИАТОР

 20.5.2015  Обява инвестиционно предложение

Преустройство базова станция Теленор

Приложения:

Преустройство базова станция Теленор

 18.5.2015  обявление

решение № 566 ПУП-ПП

Приложения:

решение № 566 ПУП-ПП

 18.5.2015  обявление

решение № 565 ПУП-ПРЗ

Приложения:

решение № 565 ПУП-ПРЗ

 18.5.2015  обявление

решение № 563 ПУП-ПРЗ

Приложения:

решение № 563 ПУП-ПРЗ

 12.5.2015  Покана

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал. 4 от Наредба №7 на Общински съвет - Стралджа за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стралджа, каня на 19.05.2015 год. от 14:00 часа в клуба на пенсионера в гр. Стралджа, граждани от всички населени места в общината; общински съветници; представители на синдикати, бизнес организации и НПО /читалища, младежки, спортни и др.организации/; кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2014 година.Приложения:

Покана

 11.5.2015  обявление

Обявление на проект за заповед за Защитена зона "Стралджа"

Приложения:

Обявление на проект за заповед за Защитена зона "Стралджа"
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net