Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 143 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 11.5.2015  обявление

инвестиционно предложение

Приложения:

Обява инвестиционно предложение Джинот

 11.5.2015  Заповед

Нареждам: Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на с. Леярово, с. Тамарино, с. Недялско общ. Стралджа.

Приложения:

Заповед
Приложение

 11.5.2015  Заповед

Нареждам: Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост за срок от 6/шест/ години в землището на с. Джинот, с. Маленово, с. Палаузово, с. Иречеково общ. Стралджа.

Приложения:

Заповед
Приложение

 28.4.2015  обявление

решение 546

Приложения:

решение 546

 28.4.2015  обявление

решение 545

Приложения:

решение 545

 28.4.2015  обявление

решение 544

Приложения:

решение 544

 16.4.2015  Обществен достъп

Проект за СОЗ около тръбен кладенец ТК-2, находящ се в ПИ 019062 в землището на с. Поляна.

Приложения:

Проект за СОЗ около тръбен кладенец ТК-2, находящ се в ПИ 019062 в землището на с. Поляна.

 3.4.2015  Покана за обществено обсъждане

Публикувам покана за обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг към фонд ФЛАГ. Пълния текст на поканата е в прикачения файл

Приложения:

Покана

 27.3.2015  Прием на документи за "Личен асистент"

По проект на АСП "Нови възможности за грижа" Община Стралджа започва прием на документи за предоставяне на услугата "Личен асистент". Краен срок за подаване на заявленията - 3 април 2015г.. Образци за заявления - в Информационен център на общината.

 17.3.2015  Заповед

Провежда не на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на следната земеделска земя, за срок от 25 години с цел създаване на трайни насаждения.

Приложения:

Заповед

 17.3.2015  Бюджет 2015

На основание чл.97 от Закона за публичните финанси публикувам приетия бюджет на община Стралджа за 2015 г.

Приложения:

Решение
Бланка

 6.3.2015  Нова Наредба № 5

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за нова :
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.

Приложения:

Наредба 5

 6.3.2015  Обява инвестиционно предложение

Обява инвестиционно предложение за изграждане на кравеферма в землището на с. Палаузово

Приложения:

Обява инвестиционно предложение за изграждане на кравеферма в землището на с. Палаузово

 5.3.2015  Съобщение от СГКК

Съобщение от СГКК

Приложения:

Съобщение от СГКК

 4.3.2015  Заповед

Във връзка с чл.124 и на основание чл. 125 от Закона на горите ЗАБРАНЯВАМ пашата на селскостопанските животни в горски територии.

Приложения:

заповед

 27.2.2015  Съобщение

Изработен ПУП - ПП

Приложения:

Съобщение

 25.2.2015  Решение ОбС - Каменец

Решение ОбС - Каменец

Приложения:

Решение ОбС - Каменец

 25.2.2015  Решение ОбС - Зимница

Решение ОбС - Зимница

Приложения:


Решение ОбС - Зимница

 20.2.2015  Съобщение

Бюджет в системата на образованието за 2015 г.
1. Заповед № З-122 от 20.02.2015 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата в системата на образованието за 2015 г. в община Стралджа
2. Правила за разпределение на средствата в системата на образованието за 2014 г. в община Стралджа

Приложения:
Заповед № З-122/20.02.2015 г.
Правила


Приложения:

заповед
правила

 17.2.2015  Статути

Публикувам статути на Девети конкурс-надпяване "С песните на Вълкана Стоянова" и Традиционния събор на народното творчество "Мараш пее-2015Приложения:

Статути
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net