Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 128 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 11.8.2014  Съобщение

Публикувам съобщение, че в община Стралджа е депозиран ПУП-ПЗ на 3бр. технологични площадки

Приложения:

Документ

 11.8.2014  Съобщение

Публикувам съобщение, че в община Стралджа е депозиран ПУП-Парцеларен план за обект:"Транзитен газопровод №2

Приложения:

Документ

 8.8.2014  Търг

Публичен явен търг за продажба в цялостен пакет на земеделски земи-частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Александрово,общ.Стралджа,обл.Ямбол

Приложения:

Документ

 30.7.2014  Заключителна пресконференция по проект

Кметът на Община Стралджа ,
Ви кани на заключителна пресконференция по проект:„Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли” № 2007CB16IPO008-2011-2-043 по програма за Трансгранично сътрудничество България - Турция, която ще се проведе на 31.07.2014 г. от 14.00 ч. в залата на Центъра за обществена подкрепа на ул.„Г.Станчев” № 2 а , гр.Стралджа.

 22.7.2014  ОПР 2014-2020

Уважаеми дами и господа,
Публикуваме пълният текст на ОПР 2014-2020. Очакваме вашите мнения и предложения по проекта до 30.07.2014 г. Планът ще бъде внесен за приемане на сесията на ОбС на 31.07.2014 г.

Приложения:

ОПР 2014-2020

 22.7.2014  обявление

ел. кабел от Стралджа до полигона Ново село

Приложения:

обявление

 1.7.2014  Заповед

Провеждане на публичен явен търг за продажба на земеделски земи-частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Александрово

Приложения:

Документ

 9.6.2014 

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТ “ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” №2007CB16IPO008-2011-2-051 ПО
ПРОГРАМА IPACBC 2007CB16IPO008
О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА ЕСЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ НА ТЕМА: "МОЯТА ЗЕЛЕНА ИДЕЯ"
І. Изисквания към творбите: 1. Да отговарят на темата
2.Творбите да са авторски и да не са копирани от Интернет
ІІ. Творбите, участващи в конкурса, е необходимо:
1. Да бъдат придружени от следната информация: - Заглавие на творбата; - Трите имена на автора и от кой клас е, от кое училище е
ІІІ. Право на участие в конкурса имат ученици от 6 ,7 и 8 клас . Всеки участник може да представи само 1 творба.
ІV. Краен срок за получаване на творбите - 14 юни 2014 година , Дирекцията на СОУ"П.К.Яворов" гр.Стралджа

 3.6.2014  ОБЯВА ЗА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БАТЕРИИ

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТ “ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” №2007CB16IPO008-2011-2-051 ПО
ПРОГРАМА IPACBC 2007CB16IPO008
О Б Я В Я В А
КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БАТЕРИИ

І.  Период на кампанията – 01.06.14г. – 30.06.14г.

ІІ. Кампанията се организира за ученици от 6 ,7 и 8 клас от училищата в Община Стралджа.
ІІІ. Място на предаване на батериите - офисите на счетоводителя / домакина на съответното училище.

ІV. По време на кампанията, всеки ученик може да предава събраните батерии нееднократно, като броя на батериите за всеки участник ще се сумира.

V. Първите трима ученици, събрали най-голям брой батерии ще бъдат наградени.

 3.6.2014  ПУП транзитен газопровод

ПУП транзитен газопровод

Приложения:

ПУП транзитен газопровод

 28.5.2014  Наредба

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за приемане на :
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.

Приложения:

Наредба

 28.5.2014  Наредба

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за приемане на :
НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА

В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.

Приложения:

Наредба

 26.5.2014  Покана

На 03.06.2014г. от 10.30ч. в Клуб на пенсионера гр. Стралджа, Кмета на общината г-н Митко Андонов ще представи отчет за изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013г. Каним граждани, НПО и общински съветници да присъстват.

 22.5.2014  Съобщение

С оглед осигуряване възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент, публикувам телефон и електронен адрес на Районна прокуратура-гр.Ямбол.

email:rp_yambol@ymb.prb.bg

телефон:046/66-26-16

 14.5.2014  ОБЯВЯВА КОНКУРС

Обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на ЦДГ „Здравец” – гр. Стралджа.

Приложения:

ОБЯВА

 13.5.2014  Съобщение

Публикувам съобщение за заповед № З-289/10.05.2014г. на Кмета на общината, за ПУП-ПРЗ

Приложения:

Документ

 13.5.2014  Покана за обществено обсъждане

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ - Уважаеми представители на общинската администрация, браншовите организации, професионалните и гражданските сдружения в община Стралджа, От името на общинското ръководство и на екипа на "Велдер Консулт" ООД, изпълнител на обществена поръчка с предмет "Разработване на стратегически документи и правила за мониторинг и контрол" по проект "Въвеждане на механизми за наблюдение , контрол и последваща оценка при изпълнение на политиките на Община Стралджа", най-учтиво Ви каним да участвате в обществено обсъждане, посветено на Общински план за развитие на община Стралджа за периода 2014 -2020г. ЗАЩО? - Открито да споделите идеи за развитието на община Стралджа през следващите седем години - какво трябва и може да се направи? КЪДЕ? - Център за обществена подкрепа, ул."Г.Станчев" № 2 а, гр.Стралджа КОГА? - 20 май от 10,00 ч. ДНЕВЕН РЕД НА СРЕЩАТА:- откриване - презентация от страна на експертния екип, изпълнител на проекта, "Велдер Консулт" ООД, със следните акценти:структура на Общинския план за развитие на община Стралджа, изводи от проведения социално-икономически анализ на община Стралджа, предварителна визия за развитие на община Стралджа, предложение за време и начин за събиране на становища от заинтересованите страни - дискусия - попълване на анкетни карти във връзка с разработването на плана. РОЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА: Общинският план за развитие на община Стралджа следва да предложи аргументирани идеи и инициативи за устойчив растеж на общината. Ще бъдат предвидени разнообразни мерки и проекти за осъществяване на визията и общата стратегическа рамка на плана, които притежават потенциала да се допълват и подсилват помежду си. Формулираните стратегически цели трябва да се основават на стремежа за убедителна изява на местната идентичност, възприета като единство на история , природни богатства и конкурентни икономически предимства. ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ: разработване на стратегическа част на плана - очертаване на визия за развитие и формиране на цели, приоритетни области и съпътстващите ги мерки, - разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана, -дефиниране на конкретни проекти за реализация през следващия програмен период на ЕС //2014-2020г./- балансирано оползотворяване на общинските ресурси- осигуряване на предпоставки за формиране на жизнени партньорства между публичния, неправителствения и граждански сектор.

 9.5.2014  Заповед

Публикувам заповеди за провеждане на търгове за отдаване под наем земеделски земи

Приложения:

Документ

 9.5.2014  Телефон за заявки за придвижване в изборния ден

Уважаеми дами и господа,
В изпълнение на чл. 234, ал. 1 от ИК, кметът на община Стралджа уведомява всички заинтересовани, че избиратели с увреждания на зрението и затруднения при придвижването могат за подават заявки за оказване на помощ за придвижване до изборното помещение в гр. Стралджа и с. Зимница на телефон 04761 53-83.

 30.4.2014  Съобщение

Публикувам съобщение за заповед № З-260/29.04.2014г. на Кмета на общината, за ПУП-ПЗ

Приложения:

Документ
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net