Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 137 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 28.4.2014  Заповед

Обявявам открит конкурс за извършване на услугите: сеч , извор , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1401 - с. Каменец .

Приложения:

Документ

 25.4.2014  становище

Проведен обществен достъп до ДОВОС за разширяване на транзитен газопровод за Турция

Приложения:

становище

 24.4.2014  Търг

Публикувам заповед за провеждане на таен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижими имоти

Приложения:

Документ

 16.4.2014  Решение ОбС

ПП - ел. кабел до Ново село

Приложения:

ПП - ел. кабел до Ново село

 11.4.2014  Съобщение

Публикувам съобщение за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК за провеждане на изборите за членове на Европейския парламент

Приложения:

Документ

 11.4.2014  Избирателни списъци

Публикувам избирателни списъци част1

Приложения:

Документ

 9.4.2014  Провеждане на предизборна кампания

Публикувам заповед относно провеждане на предизборна кампания за провеждане на избори за членове на Европейски парламент

Приложения:

Документ

 9.4.2014  Избирателни списъци

Публикувам заповед относно обявяването на избирателните списъци за провеждане на избори за членове на Европейски парламент

Приложения:

Документ

 8.4.2014  Решение на ОЕСУТ

Частична промяна на ПУП - ПЗ

Приложения:

Решение на ОЕСУТ

 4.4.2014  Обява

На основание чл. 140 , ал. 4 от закона за публични финанси и чл. 44 , ал. 4 от наредба №7 на ОбС публикувам- покана за публично обсъждане на год. отчет за изпълнение на общинския бюджет 2013г.

Приложения:

Документ

 1.4.2014  Избирателни секции

Публикувам заповед за образуването на избирателни секции на територията на община Стралджа за провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

Приложения:

Документ

 4.3.2014  Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение за изграждане на оранжерия в землището на гр. Стралджа - Приложение № 2

Приложения:

Инвестиционно предложение за изграждане на оранжерия в землището на гр. Стралджа - Приложение № 2

 11.3.2014  Обява

обществен достъп до доклад за ОВОС за транзитен газопровод за Турция

Приложения:

обществен достъп до доклад за ОВОС за транзитен газопровод за Турция

 24.2.2014  Бюджет в системата на образованието за 2014 г.

1. Заповед № З-91 от 19.02.2014 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата в системата на образованието за 2014 г. в община Стралджа
2. Правила за разпределение на средствата в системата на образованието за 2014 г. в община Стралджа

Приложения:

Заповед № З-91/19.02.2014 г.
Правила

 21.2.2014  Обява за открит обществен достъп

Обява за открит обществен достъп до документацията за преразглеждане на разрешително на предприятие с висок рисков потенциал - "Производствено-складова база за боеприпаси - Стралджа Мараш"

Приложения:

Обява за открит обществен достъп до документацията за преразглеждане на разрешително на предприятие с висок рисков потенциал - "Производствено-складова база за боеприпаси - Стралджа Мараш"

 20.2.2014  Бюджет 2014

Публикувам Решение 363 относно Приемане Бюджет 2014

Приложения:

Документ

 14.2.2014  Заповед за одобряване на ПУП- ПРЗ

Заповед за одобряване на ПУП- ПРЗ

Приложения:

Заповед за одобряване на ПУП- ПРЗ

 12.2.2014  Проект на Наредба

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за приемане на :
Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа

В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.


Приложения:

Наредба

 12.2.2014  Проект на Наредба

Публикувам Проект на наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд

Приложения:

Документ

 6.2.2014  Заповед

Относно открит конкурс за възлагане на дейности в горките територии - с. Кеменец

Приложения:

Документ
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net