Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 131 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
 

 4.2.2014  Годишна програма

Публикувам годишна програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2014 г.


Приложения:

Документ

 29.1.2014  Заповед

Публикувам заповед З-46/28.01.2014 на Кмета на община Стралджа относно Процедура търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Приложения:

Документ

 13.1.2014  ПОКАНА

Кметът на община Стралджа, г-н Митко Андонов на основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, поканва на 21.01.2014 год. от 10.30 часа в клуб на пенсионера в гр. Стралджа , граждани от всички населени места в общината; общински съветници; представители на НПО /читалища, младежки, спортни и др.организации/; кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на макро рамката на проекта за общински бюджет за 2014 година.

МИТКО АНДОНОВ
Кмет на община Стралджа

Приложения:

Приложение

 7.1.2014  ПУП-ПЗ

ПУП-ПЗ

Приложения:

ПУп-ПЗ

 6.1.2014  съобщение

разрешително за ползване на воден обект

Приложения:

разрешително за ползване на воден обект

 3.12.2013  Проект за изменение

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проект за изменение на :
Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци.


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.

Приложения:

Проект за изменение

 22.11.2013  Обявление

Публикувам обявление на основание чл.40

 19.11.2013  План – сметка по дейност „Чистота” за 2014г

На основание чл.66 от АПК кмета на община Стралджа Ви уведомява, че във връзка с предстоящото издаване на административен акт е изготвен проект за план – сметка по дейност „Чистота” за 2014г., който ще бъде внесен за обсъждане и вземане на решение в общински съвет – гр.Стралджа. Проекта е на разположение за справки в общинска администрация гр.Стралджа, стая № 9.

 19.11.2013  СТАТУТ на Общински коледарски празник 2013

Общинският коледарски празник в гр.Стралджа се провежда всяка година и има за цел да съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани със зимните народни празници, да съдейства за развитието на националното ни песенно и танцово изкуство, да спомага за приобщаване на младите към културните ценности. Празникът има конкурсен характер. Организатори са Община Стралджа и НЧ"Просвета-1892" Стралджа. Те съставят програмата на празника и реда за явяване на групите по предварително подадени заявки за участие. Общинският коледарски празник ще се открие на 20 декември-петък, от 16 ч. на сцената на читалището в Стралджа. Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резултатите от класирането до един час след приключване на празника. Забележка: Предварително обявеният ред за явяване на групите ще бъде спазен стриктно! Ръководителите потвърждават участието на групите пред организаторите най-малко 30 мин. преди началото на празника. Организаторите си запазват правото да правят промени в програмата в деня на празника. заявки се подават до 10 декември 2013г. на адрес: гр.Стралджа, ул."Хемус" 12, Общинска администрация, отдел "ОКЗСД".За допълнителна информация и справки тел. 04761/64-68. Пристигнали заявки след обявената дата не се включват за участие в празника. Разходите по пребиваването на участниците са за сметка на организациите и институциите, на които са представители. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: Коледарските колективи, желаещи да участват в конкурсната програма изпълняват до 3 песни, благословия и фрагменти от обичая "Коледуване" в рамките до 10 мин..Колективите ще бъдат разпределени в две възрастови групи - до 14 г. и над 14 г. НАГРАДИ: На двете възрастови групи ще бъдат присъдени първо, второ и трето място, придружени с парична награда, специална и поощрителна награда за най-добра коледарска група, най-добра обредна група, за станеник, за кравай и др. Общ награден фонд 1000 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: Заявилите участие женски коледарски групи те участват в класирането. От организаторите

 19.11.2013  План извлечение

Публикуване План извлечение за промяна вида на сечта през 2013г. в гори, собственост на община Стралджа

Приложения:

Документ

 15.11.2013  обществен достъп

информация за инвестиционно намерение с. Войника

Приложения:

обществен достъп

 6.11.2013  Промени в Наредба № 17

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ПУБЛИКУВАМ

Проекти за изменение на :
- Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Стралджа.


В срок до 14 дни от публикуване на на настоящото съобщение гражданите могат да подават предложения по проектите на адрес:

Гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12
e-mail : straldjainf@yahoo.com
лично: в Център за услуги и информация.

Митко Андонов
Кмет на община Стралджа.


Приложения:

Предложение от Гроздан Иванов - общински съветник
Предложение от Митко Андонов - Кмет на община Стралджа

 31.10.2013  обществен достъп

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ОБЯВЯВА
открит обществен достъп до

Задание за съдържание и обхват на Доклада за оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение
„Изграждане на ВЛ 400 кV от п/ст Пловдив 400 кV до п/ст Бургас 400 кV с разкъсване в п/ст Марица Изток 400 кV до ТЕЦ Марица Изток 3”
с възложител Предприятие „Трафоелектроинвест” – НЕК - ЕАД

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 месец, всеки работен ден в периода от 31.10.2013г. до 30.11.2013г., в сградата на общината, ул. "Хемус" № 12, ет. 2, стая № 9, всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.


Лице за контакти:
Анна Грозева, гл. експерт „Екология”
Тел. 04761 / 6986

 8.10.2013  ПРОГРАМА на Община Стралджа за Празника 8 ноември

28 септември - читалище с.Първенец: Празник на селото- концерт, 5 октомври - с.Атолово: родово-земляческа среща по случай 100 г. от драматичните събития в с.Булгаркьой и 110 г. от Илинденско-преображенското въстание, 18 октомври - читалище с.Тамарино-18 ч.:вечер на кулинарката - изложба на ястия от местната кухня, 25 октомври - читалище с.Лозенец-18,30 ч.: откриване на обновеното читалище "Светлина - 1928" и концерт ФА"Въжички", 26 октомври - читалище Зимница - 11 ч.:храмов празник на селото, откриване на обновеното читалище и празничен концерт, храмов празник на с.Лозенец, 27 октомври - читалище с.Джинот, 10 ч:Празник на традициите, 30 октомври - клуб на пенсионера Стралджа, 12 ч.:презентация на проект "100 причини да се гордеем, че сме от Стралджа", 15 ч.- Център за обществена подкрепа: кулинарно шоу, 31 октомври - читалище с.Войника, 11 ч.: празничен концерт, посветен на Деня на народните будители и 85г. от основаването на читалище "Възраждане - 1928", 1 ноември - Ден на народните будители - 10 ч: Исторически музей Стралджа: откриване на етнографска изложба на Регионален исторически музей Ямбол, 10,30 ч - паметника на П.Кр.Яворов: поднасяне на венци от признателното гражданство, 11 ч.- Читалище Стралджа : парад на приказките, 14 ч.-стадиона на ОбФК "Стралджа" : турнир по футбол за деца, 18ч.-читалище Чарда : празничен концерт с участието на ФГ"Росна китка" и певчески групи при пенс.клубове на Стралджа и Воденичане, 2 ноември - 10,30 ч. читалище Правдино: отбелязва 85 г. от създаване на читалището и концерт на ФА "Въжички", 13 ч. - клуб на пенсионера Стралджа : Златна сватба, 3 ноември - стадион Каменец- 11 ч.: футболни срещи, 4 ноември- клуб на пенсионера- 16 ч.: клуб "Надежда" - изложба "Произведено в Община Стралджа", 5 ноември- читалище Воденичане - 18 ч.: откриване на обновеното читалище и 85г. от неговото създаване, концерт с участието на ФГ "Росна китка" и ТА"Божур" Чарда, 6 ноември - читалище Стралджа - 11 ч : Държавен куклен театър Ямбол - спектакъл за децата на Стралджа, 7 ноември - Център за социална рехабилитация, 15 ч: РД на Центъра, 11 ч - читалище Чарда: Клуб на жената - първите учители на Чарда- спомени, 8 ноември - Ден на Община Стралджа - 8,30 ч. в църквата "Св.Архангел Михаил" : света литургия и благодарствен молебен, 9 ч.- Южен парк: откриване на Южен парк след пълната му реконструкция и възстановяване, 9,30 ч.- парк "Младост" : откриване на парк "Младост" след пълната му реконструкция и възстановяване, поднасяне венци на признателност пред паметниците, 10 ч.-Битов комбинат: откриване паметен знак на Трета българска армия участник в Балканската война, 10,30 ч.- площад "Демокрация": ритуал по издигане на националното знаме, знамето на общината и знамето на ЕС, слово на кмета Митко Андонов, празнично веселие - концерт с участието на Росица Кирилова и ФА"Тунджа", 18 ч. - спортен комплекс СОУ"П.Яворов" - волейболен турнир, 9 ноември - ресторант "Роял" Стралджа , 9 ч.:турнир по спортен бридж, 11ч. - ресторант "Хемус" - земляческа среща, 20 ч.- читалище Иречеково - празник на селото, концерт ансамбъл "Златен клас" Зимница.

 2.10.2013  Обява за конкурс

Публикувам обява за конкурс за длъжност "Управител на социалното предприятие"

Приложения:

Обява

 30.8.2013  ПУП-ПРЗ 69660.501.781 по КК на гр. Стралджа

ПУП-ПРЗ 69660.501.781 по КК на гр. Стралджа

Приложения:

ПУП-ПРЗ 69660.501.781 по КК на гр. Стралджа

 28.8.2013  Търгове

Публикувам заповеди за търгове на земеделски земи

Приложения:

Заповед Войника
Заповед Правдино

 26.8.2013  Конкурси

Публикувам списъци за допуснати и недопуснати кандидати в обявените конкурси на общината.

Приложения:

Списъци
Списъци
Списъци
Списъци
Списъци
Списъци

 22.8.2013  Покана за публично обсъждане

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Стралджа за периода 2014-2020 г.

Уважаеми дами и господа,

На 29.08.2013 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала на Клуб на пенсионера гр. Стралджа ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Стралджа за периода 2014-2020 г.
Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Общинският план за развитие (ОПР) на Община Стралджа за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Стралджа, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Ямбол за периода до 2020 г., от друга.

По време на общественото обсъждане ще бъде представен:

• Анализ на Общинския план за развитие на Община Стралджа 2007 – 2013 г.;
• Предложение Визия и Приоритети за новия Общинския план за развитие на Община Стралджа за периода 2014 – 2020 г.;

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка, Общинска администрация – Стралджа отправя покана за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 16.8.2013  Одит по ИСО

Днес Системата за управление на качеството на Община Стралджа ще премине външен одит. Одитори от одитиращата организация Германише Лойд ще проверят съответствието на Системата с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Одиторите ще интервюират представители на ръководството и на всички структурни звена, съгласно правилата за провеждане на външни одити.Ще бъдат оценени съответните бизнес процеси.
Преди провеждането на одита е извършен Вътрешен одит и Преглед от ръководството.

Приложения:

Декларация относно политика по качеството
Страници : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  

  (c)2000-2016.Straldzha.net