Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

24 Септември 2017 г. сайта разглеждат 38 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
 

 18.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32238/18.09.2017 г.

ДО: БРАЙДЖОЙ ООД

Адрес: С.ЗМЕЕВО, ОБЩ.БАЛЧИК, УЛ.СТАРА ПЛАНИНА №22

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001495/31.08.2017 г.

 18.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32237/18.09.2017 г.

ДО: ТОДОР МИРЧЕВ ШИШКОВ

Адрес: ГР.СОФИЯ, ВАЛАНДОВО 211А-Г-6-78

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001446/23.08.2017 г.

 18.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32236/18.09.2017 г.

ДО: НИКОЛИНА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА

Адрес: ГР.СОФИЯ,КВ.ЛЮЛИН 534-А-6-33

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001451/23.08.2017 г.

 15.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32235/15.09.2017 г.

ДО: ЖЕЛЮ АПОСТОЛОВ НЕДЯЛКОВ

Адрес: ГР.БУРГАС,КВ.СЛАВЕЙКОВ 62,ВХ.4,ЕТ.4,АП.41

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001434/23.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32234/13.09.2017 г.

ДО: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ

Адрес: ГР.СТРАЛДЖА,УЛ. П.ХИЛЕНДАРСКИ №13

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001453/23.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32233/13.09.2017 г.

ДО: ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

Адрес: ГР.СТРАЛДЖА,УЛ.ДУНАВ №18

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001437/23.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32232/13.09.2017 г.

ДО: ТЕОДОРА МАРИНОВА МИЛАНОВА

Адрес: ГР.СЛИВЕН,КВ.ДРУЖБА 9-А-1-2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001409/17.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32231/13.09.2017 г.

ДО: ИВАН ТЕНЕВ ТОНЕВ

Адрес: ГР.ЯМБОЛ,УЛ.ГР.ИГНАТИЕВ 86-Б-8-36

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001399/16.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32230/13.09.2017 г.

ДО: ДИАНА ИВАНОВА СТОЕВА

Адрес: ГР.ЯМБОЛ,ЖК.ДИАНА 18-Д-7-111

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001389/16.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32229/13.09.2017 г.

ДО: ДЖОН ХОЛИДЕЙ РЕНТАЛС ЕООД

Адрес: С.ОКОП,ОБЩ.ТУНДЖА,УЛ.ХР.БОТЕВ №15

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001366/14.08.2017 г.

 13.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32228/13.09.2017 г.

ДО: ТАНЬО МИТЕВ НЕДЕЛЧЕВ

Адрес: С.МЕЧКАРЕВО, ОБЩ.СЛИВЕН

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001473/29.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32227/12.09.2017 г.

ДО: АЙВЪН СМИТ ЕООД

Адрес: С.ГОЛЕМАНОВО,ОБЩ.КУЛА,УЛ.ПЪРВА №38

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001500/31.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32226/12.09.2017 г.

ДО: СУБОБОБ

Адрес: ГР.ЕЛХОВО,УЛ.ТЪРГОВСКА №4,ВХ.А,ЕТ.3,АП.4

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001496/31.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32225/12.09.2017 г.

ДО: СЪБКА ВЕЛИКОВА ЛОЗАНОВА

Адрес: ГР.ЯМБОЛ,УЛ.ГР.ИГНАТИЕВ 80,ЕТ.11,АП.49

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001480/30.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32224/12.09.2017 г.

ДО: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

Адрес: ГР.СТРАЛДЖА,УЛ.ХЕМУС 7-А-1-2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001406/17.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32223/12.09.2017 г.

ДО: МИМИ ДИМИТРОВА КАРАДАЕВА

Адрес: ГР.ЯМБОЛ,УЛ.ТЪРГОВСКА 62-Д-7-17

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001397/16.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32222/12.09.2017 г.

ДО: ЖИВКА ПАРУШЕВА ЖЕЧКОВА

Адрес: ГР.БУРГАС,ОБЩЕЖ.ВХТИ,№3,ЕТ.9,АП.11

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001383/16.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32221/12.09.2017 г.

ДО: ХРИСТИНА ИВАНОВА ДИМОВА

Адрес: ГР.СЛИВЕН,КВ.СИНИ КАМЪНИ 38-Е-1-1

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001375/16.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32220/12.09.2017 г.

ДО: ФОРД ПРОПЪРТИС ЕООД БУРГАС

Адрес: ГР.БУРГАС,ЖК.ЛАЗУР №114 ОФИС 12

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001361/14.08.2017 г.

 12.9.2017  Съобщение по чл.32 от ДОПК №: С32219/12.09.2017 г.

ДО: РИБ ЕООД

Адрес: ГР.СЛИВЕН,УЛ.ГЕОРГИ РАКОВСКИ 20,ВХ.А,,АП.3

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Стралджа, Дирекция “Местни данъци и такса”, гр. Стралджа, ул. Хемус № 12, при Валентина Рибарова - главен инспектор по приходите за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация с № АУ001356/11.08.2017 г.

Страници : 1 | 2  

  (c)2000-2016.Straldzha.net