Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

25 Април 2015 г. сайта разглеждат 15 посетители

добави в предпочитани направи начална страница
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 24.4.2015  Земята-най-голямото богатство


© Straldzha.net

Община Стралджа разполага с над 400 хил. дка обработваема земя, горския фонд е близо 90 хил.дка. Средно на глава от населението се падат по 36 дка обработваема земя, което е значително над средното за страната. Селското стопанство има основен дял в произведената продукция, този отрасъл е важен източник на доходи в населените места. Природните ресурси на общината са изключително благоприятни за развитие на селското стопанство,но потенциалът още не е напълно оползотворен. Малък е делът на използваните поливни площи. Добър показател е, че производителите и фирмите показват адекватни и коректни действия при усвояване на европейски средства. За всичко това стана дума на проведената среща със земеделските производители. По покана на кмета Митко Андонов в нея взеха участие представители на Областна и общинска служба "Земеделие" и ДФ"Земеделие".

 24.4.2015  Тематична среща


© Straldzha.net

В подкрепа на инициативата "Да създадем заедно България 2020" ОИЦ Ямбол проведе в Стралджа тематична среща за оповестяване резултатите от проведено анкетиране. С мисълта за по-доброто бъдеще на града и общината направените предложения са свързани най-често за създаване на повече работни места, задържане на младите хора, подобряване на пътната инфраструктура, разширяване на социалните услуги, изграждане на детски и спортни площадки, финансиране на млади фермери, благоустрояване, ремонт на улици и тротоари, подобряване на автобусния транспорт, по-добро здравеопазване, развитие на туризма, по-модерно образование и др. Всички предложения са включени в електронна карта, която бе представена пред общината Представителите на ОИЦ Ямбол добавиха подробна и интересна информация за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020г., подпомагане на потенциалните бенефициенти и избора на финансираща европейска програма, за да се реализират нови идеи и обогатят познанията относно новите оперативни програми. Срещата приключи с теглене на томбола с награди./Галерия/

 24.4.2015  Оценка


© Straldzha.net

В Информационния център на Община Стралджа са изнесени списъците на оценените кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” на АСП. Назначена от кмета Митко Андонов комисия с председател Мария Толева, зам.кмет, и членове психолог, социални работници, специалисти от общинска администрация след събеседване с всички кандидати извършиха точкуване по определени критерии. Оценени са 139 кандидати като максимално постигнатите точки са 26, а минимума е 12 точки. Има трима неявили се кандидати.
За пореден път интересът към този тип социални проекти е много голям. Записаните в дирекция „Социално подпомагане” желаещи за потребители, които подлежат на анкетиране, също са много, което на практика доказва, че общината се нуждае от повече отпуснати бройки и часове за обгрижване на хора с увреждания.

 24.4.2015  Проверка


© Straldzha.net

По заповед на кмета Митко Анконов комисия с председател Иван Иванов, зам.кмет на общината, ще извърши проверка по обезопасяване на забранените за къпане водни обекти в община Стралджа съгласно изискванията и в изпълнение разпоредбите на кмета. Срокът за изпълнение на заповедта е 4 май , а резултатите от констативния протокол и предписанията ще бъдат готови и представени на кмета и обл.управител до 20 май.

 24.4.2015  Залесяване


© Straldzha.net

Всяка година по това време учениците от ОУ”Хр.Ботев” Войника се обединяват в желанието да залесяват. В навечерието на Деня на земята и в изпълнение на проект BG 051РО001 -3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” деца и учители засадиха дръвчета в двора на училището. Според директора Живка Василева инициативата е похвална, децата влагат много желание и любов в засаждането на всяко дърво и храст, учат се да се грижат за тях, да се гордеят, че са участвали в едно добро начинание. Всичко това изгражда екокултура , правилно отношение към природата, което се запазва за цял живот./Галерия/

 24.4.2015  Бягай бързо!


© Straldzha.net

Под ръководството на Атанас Атанасов, ст.възпитател в ППГ, четвърти клас, в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - Стралджа се проведе спортно състезание "Бягай бързо, хвърляй точно" Посветено отново на патронния празник то се превърна в оспорвана надпревара между двата отбора в бягане с преодоляване на препятствия, целене по кегли и щафетна игра "Открий думите". Всички участници получиха награди и поздравление за ентусиазма. /Галерия/

 23.4.2015  Априлско заседание на ОбС


© Straldzha.net

Състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода януари - декември 2014 г. ще обсъждат съветниците на своето априлско заседание, което е насрочено за 30 април от 10 ч. Председателят Атанаска Кабакова изпрати поканата до съветниците в която са включени общо 21 точки с различна тематика.
Г-н Андонов е вносител на отчет за изпълнение Годишния план за развитие на социалните услуги за изминалата 2014г. По негово предложение съветниците ще гласуват Годишния план за развитие на социалните услуги за 2015г. и 2016г. На вниманието на ОбС ще бъдат доклади за изпълнение годишната програма на читалищната дейност и изразходения бюджет за 2014г. от местните читалища. Очаква се решение за намаляване капацитета на ДВУИ Маленово за периода 2016-2020г. Г-н Андонов ще представи отчети за дейността и изразходените средства от лицензираните спортни клубове.
Атанаска Кабакова, председател на ОбС , е вносител на докладна записка относно основната месечна заплата на кмета от м.май т.г. Г-н Андонов ще направи своето предложение относно основните месечни заплати на кметовете на кметства. В навечерието на майските културни празници съветниците ще обсъдят предложения за награди на достойни културни и педагогически кадри. За пореден път съветниците ще обсъждат не малко молби за отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани. В дневния ред са включени още докладна записка за предоставяне на общински пасища и мери на животновъди за 2015г., докладна записка относно ликвидиране на съсобственост и др.


 22.4.2015  Зная, мога и успявам


© Straldzha.net

С посвещение на патронния празник състезание под мотото"Зная, мога и успявам" проведоха учениците от 5 и 6 клас на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Стралджа. Четирите отбора преминаха три кръга, за да докажат знания и умения от различни области, редиха пъзели по безопасност на движението, откриваха думи в игрословица, съставяха изречения. Всички участници накрая получиха награди и грамоти./Галерия/

 22.4.2015  Земята - наш дом


© Straldzha.net

В дискусия на тема "Земята - наш дом" участваха ученици от ПИГ V-VІІІ клас ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - Зимница. Проявата е с посвещение на Международния ден на земята и в изпълнение на проект "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Засягайки важни екологични проблеми , които човечеството трябва да реши, децата се обединиха около идеята, че трябва всеки да пази природата, защото тя е нашият прекрасен дом. През седмицата 17-21 април учениците се погрижиха за чистотата на училищните стаи, двора, спортната площадка. Рисуваха на тема "Нашата Земя - чиста и прекрасна". /Галерия/

 21.4.2015  Ученическо творчество


© Straldzha.net

В рамките на Яворовите дни днес в СОУ"П.Яворов" ученици от ІІІ-VІІІ клас подредиха интересна изложба. В частта "Домашна техника и икономика" възпитаниците на Иван Боянов доказаха богатство на идеите и майсторство при изпълнение на проекти. Висока оценка заслужават Цветелина, Веска, Християн, Десислава, Васил, Габриела, Симона...Много интересни са и блюдата от кулинарната изложба. Сандвичи, сладки, салати, погачи са подготвени с много любов. Поздравления за Васил, Христо, Андон, Даниела, Йордан, Ивайло, Натали, Стилиян, Сияйна, Симона, Мая и всички останали. Браво! /Галерия/

 

  (c)2000-2013.Straldzha.net