Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

13 Февруари 2016 г. сайта разглеждат 6 посетители

добави в предпочитани Местни избори и национален референдум 2015
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 12.2.2016  Бяло и червено. И розе.


© Straldzha.net

Купеното не е като домашното и домашното съвсем не е като купеното! Става дума за виното. А твърдението е на местните хора, които знаят как се постига отлично качество.
Стралджанци винаги са особено ревниви когато трябва да доказват майсторството си. Най-добрия повод за това се оказва празникът Трифон-Зарезан когато организаторите от общината предлагат и конкурс за най-добро домашно бяло и червено вино. Може малко да имат вече в бъчвите , но носят винарите. С пожеланието догодина повече да пусне лозето и по-голяма радост за има за почитателите на мискетовия елексир.
В неделя, на Трифоновден, предстои традиционното зарязване, пиене и веселба. Ще има бели и червени вина, ще има и розе, ще има и ракии. За да не остане никой жаден! И Стралджа все така да се споменава като синоним на доброто винопроизводство, щедра черпня и настроение.
Трифон –Зарезан ще проведат и в селата Зимница, Лозенец, Иречеково, Недялско, Джинот…

 11.2.2016  Към децата


© Straldzha.net

МКБППМН при Община Стралджа проведе своето първо за годината заседание на новоназначените обществени възпитатели. Под ръководството на председателя Божидар Нихорлиев, зам.кмет на общината, с участието на секретаря Георги Петров, Недялка Димитрова, гл.експерт отдел „ОКЗСД” , Валентина Вълкова – юрист, присъстващите бяха запознати със Статута на обществените възпитатели. Във връзка с писма от директорите на учебните заведения за регистрирани чести и сериозни противообществени прояви на ученици и необходимост от поставянето им под възпитателен надзор комисията взе решение за полагане специални грижи и внимание от страна на възпитателите към общо 15 проблемни деца от общината.

 11.2.2016  Общински план


© Straldzha.net

Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейското развитие на България! С категоричността на това твърдение общинските съветници в Стралджа утвърдиха новия Общински план за развитие на младежта. Документът за годишно планиране на младежката политика на местно ниво е разработен в изпълнение Закона за младежта спазвайки приоритетите в Националната стратегия за младежта 2012-2020 г. Като инструмент за изпълнение на общинската и национална политика за младите хора планът е насочен изцяло към създаване благоприятни условия за обучение, социално и личностно реализиране на младите , за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво. Документът има за цел да осигури възможности за предоставяне услуги за развитие на младежта, да организира младежко доброволчество , да кандидатства за финансиране от програми на МОН, Министерство на младежта и спорта и по Европейски програми.

 10.2.2016  Нетърпение за неделя


© Straldzha.net

Два празника в неделя фокусират вниманието на жителите на община Стралджа- традиционният Трифон Зарезан и кукерски игри. Като част от очарованието на неделния ден се приема и отбелязване Деня на влюбените.
Лозари и винари от Стралджа ще се съберат в предиобеда и всеки, който е майстор на вино ще има възможност да се включи в конкурса за най-добро домашно бяло и червено вино. Трифонското зарязване на лозята традиционно ще бъде в местността „Пясъка”. Благословии ще има, пожелания за берекет, песни и много наздравици. Малко по-късно ще бъдат обявени и отличените в конкурса вина.
По същото време жителите на най-голямото село Зимница ще отдадат заслужено уважение на традиционния празник на лозята и виното. Зарязването с благослов за плодородие е само началото. Енорийският свещеник отец Борис ще отслужи водосвет, ще последва концерт с участието на певческа група „Зорница” и оркестър Стралджа със солисти Райна Иванова и Денка Йорданова. И зимничани ще се надпреварват за доказване на майсторство в домашното винопроизводство. Най-добре представилите се ще получат грамоти и награди.
И докато в Стралджа и Зимница вдигат наздравици за Трифон-Зарезан, в Иречеково кукери ще раздрънкат хлопки, за да изгонят злите духове и да пожелаят спорна и добра година. Ден преди това във Воденичане също организират пищен кукерски празник.

 9.2.2016  Супервизия


© Straldzha.net

Споделяне на натрупания положителен опит, интересни моменти от съвместните емоционални и лични отношения между лични асистенти и потребители, възникнали проблеми в хода на взаимовръзката, изпълнение на дейности извън договора…Това бяха част от темите обсъдени на последната супервизия в Стралджа в изпълнение на проект „Нови възможности за грижа”. Реализацията му осигури работа на 39 лични асистенти, които обгрижваха 46 потребители в продължение на девет месеца.
Супервизията, която е част от планираните дейности по проекта, се превърна във вид равносметка на свършената полезна работа. В ролята на супервизори Донка Даскалова и Диана Чакалова, представители на ОД”Социално подпомагане” Ямбол, провокираха наетите лични асистенти да бъдат максимално откровени и да споделят всичко, което е съпътствало работата им в помощ на потребителите. Един след друг присъстващите представяха своите случаи, вълнуваха се от съдбата на възрастните и болни хора, споделяха тревогата си за своето и за тяхното бъдеще.
Проектът „Нови възможности за грижа” по „Нови алтернативи” от ОП”Развитие на човешките ресурси” приключва в края на м.февруари т.г. /Галерия/

 5.2.2016  Разплащане


© Straldzha.net

Благодарение на създадената добра организация постъпленията през м.януари в общинската хазна бележат ръст. След проведени разговори с длъжниците, изпратени писма и съобщения за стари задължения, голяма част от тях погасяват задълженията си. До момента са заплатени задължения за предходни години в размер на 40 000 лв. От стартирането на кампанията от налозите за новата година са събрани вече 21 000 лв.

 5.2.2016  Старт


© Straldzha.net

Община Стралджа, звено „Местни данъци и такси” съобщава, че започна събиране на местните данъци и такса битови отпадъци. Платилите целия налог за годината в срок до 30 април ще ползват задължителната отстъпка от 5 %.
Всеки собственик на имот и МПС може да направи справка за дължимия данък сгради , такса смет и данък МПС и по електронен път чрез страницата на общината. Всички собственици, притежаващи имот на територията на общината и МПС ще получат съобщения за размера на текущите и стари данъците и възможните срокове за плащане.

 5.2.2016  Родолюбие


© Straldzha.net

Новоизлязлата книга „Корени” за историята на Лозенец бе представена в селото при голям интерес. Хората изразиха благодарността си към автора Станка Парушева, задаваха въпроси, споделяха спомени. Обсъждайки историческите факти бяха направени и ценни препоръки за допълнение на кратката история, за да се роди идеята за подготовка на ново разширено и допълнено издание. Всеки от присъстващите пожела да отнесе книгата в своя дом, мнозина купуваха за децата си, за близките си.
„Щастлива съм, че представянето на книгата „Корени” за всички нас се превърна в един празник! Благодаря на г-жа Парушева за това, че ни разказа по един интересен начин за богатото минало и за нашите потомци. Поклон пред труда й! Радвам се, че с представянето на книгата разпалихме пламъчето на родолюбието и хората са готови за подпомагане на ново обогатено с информация издание.” , сподели от името на лозенци Динка Караиванова, кмет на Лозенец.
Книгата „Корени” може да се намери в пощата на селото. Цената е само 5 лв./Галерия/

 4.2.2016  Леяровски празник


© Straldzha.net

В най-малкото село на община Стралджа, Леярово, нямат масиви с лозя, но имат желание да спазват традициите. На Трифоновден в дома на един от местните стопани се събраха мъже и жени, за да празнуват. Заиграха ножиците в ръцете на лозарите, кметския наместник Таня Господинова пожела берекет и здраве да има за всички. С домашно вино поляха лозите, за да продължат с наздравици и мезета, с народни хора и много Трифоновско настроение.
„Отбелязването на празника не само ни обединява. Дава ни увереност, че Леярово живее. Искаме да покажем, че може селото ни да е малко, но не и незабележимо. В него живеят добри стопани, достойни българи, които пазят традициите!”, обяснява г-жа Господинова с обещанието, че за леяровци предстоят още празници./Галерия/

 3.2.2016  Грижа


© Straldzha.net

През стопанската 2016/2017г. близо 13 хил.дка общински пасища, мери и ливади в община Стралджа ще бъдат предоставени за индивидуално ползване на земеделски производители с регистрирани животновъдни обекти. Разпределението е с решение на ОбС съобразно броя и вида на регистрираните пасищни животни на собствениците. Най-много са площите в землищата на селата Атолово – над 1330дка, Воденичане- 1160 дка, Зимница – над 700 дка, в Стралджа те са повече от 800 дка. Годишната наемна цена е 8 лв/дка в землището на Атолово, където земите попадат в „Натура 2000”, и 7 лв/дка в останалите землища.
Договорите между общината и правоимащите животновъди ще се сключват за пет години, след заплащане на наемната цена.

 

  (c)2000-2013.Straldzha.net