Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

25 Април 2014 г. сайта разглеждат 13 посетители

добави в предпочитани направи начална страница
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 25.4.2014  Ученическо самоуправление


© Straldzha.net

За поредна година в рамките на патронния празник ученици и учители от СОУ"П.Яворов" в Стралджа размениха местата си. Приветствани в началото на деня от директора Валентина Маринова участниците в Деня на ученическо самоуправление приеха предизвикателството сериозно и отговорно. Всеки от малките преподаватели влезе в ролята си и се справи успешно с педагогическите задължения. В същото време стана ясно, че учениците са погледнали от друг ъгъл на професията и вече проявяват много по-голямо уважение към своите преподаватели. /Галерия/

 25.4.2014  Празничен концерт на СОУ


© Straldzha.net

Талантливи ученици, опитни и добри учители има СОУ"П.Яворов" Стралджа. Доказа го богатия празничен концерт , който училището представи с посвещение на патрона. Пред гостите Атанаска Кабакова,председател на ОбС, Пенка Илиева, началник на РИО, Мария Толева, зам.кмет, Атанаска Христова ,секретар , Боряна Атанасова, председател на училищното настоятелство, директори на учебни заведения, общественици, ветерани-учители, спонсори на училището, бяха представени рецитал по стихове на Яворов, песни, танци, хумор. И публиката възнагради всички участници с щедри аплодисменти. В своето приветствие директорът Валентина Маринова припомни, че проявата е във време когато отбелязваме 100 г. от трагичната гибел на Яворов и 115 г. от пребиваването му в Стралджа. През 2014г. се навършват и 30 г. от построяването на внушителната сграда на училището, с която всички се гордеем. Г-жа Маринова изрази благодарността си към учители, ученици , направи и специално обръщение към кмета на общината Митко Андонов с благодарност за приноса в развитието на училището напред. В своето поздравление към колектива на СОУ"П.Яворов" от името на г-н Андонов Мария Толева, зам.кмет на общината, изрази увереността си, че училището ще продължава да дава високо образование на учениците, които ще бъдат тези, които ще работят за просперитета на града, на общината, на страната ни./Галерия/

 24.4.2014  Среща на земеделските производители


© Straldzha.net

Грижата за земята, успехите и проблемите в областта на селското стопанство бяха тема за разговор на проведената в Стралджа по инициатива на кмета Митко Андонов среща на земеделските производители. В нея взеха участие и представители на Областна дирекция "Земеделие", Разплащателна агенция, Общинска служба "Земеделие" както и гостите Атанас Мерджанов, народен представител, Николай Пенев, областен управител, Атанаска Кабакова, председател на ОбС. В своето изложение г-н Андонов подчерта важността на отрасъла "Земеделие" за община Стралджа, посочи ролята на общината в подпомагане на земеделските производители и предприетите конкретни действия. Полезно беше изказването на Дора Добрева от ОД"Земеделие", която обърна внимание върху факта, че площите с пшеница и ечемик в района се увеличават. Ръст бележи и развитието на животновъдството. За новите схеми за директни плащания говори Христо Христов от Разплащателна агенция. Оценявайки важността на срещата Атанас Мерджанов увери присъстващите, че ще съдейства при втора такава среща през м.юни да вземат участие представители на Министерство на земеделието, за да може на място да бъдат обсъдени важни въпроси на местното земеделие./Галерия/

 24.4.2014  Земята наш дом


© Straldzha.net

Във връзка с 22 април, Ден на планетата Земя учениците от средищно училище "Хр.Ботев" Войника, работещи по проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", проведоха тържество под надслов "Земята наш дом". Децата прочетоха свои есета за чистотата на околната среда, рецитираха стихотворения, показаха презентация по темата. Интересно беше и ревюто с дрехи и аксесоари изработени от отпадъчни материали. С голямо желание малките се включиха в засаждане на дръвчета и храсти в училищния двор. Приеха с готовност да се грижат за фиданките и да се връщат в училище при тях и когато вече не са деца. /Галерия/

 23.4.2014  Още за Яворовите празници


© Straldzha.net

Продължават Яворовите празници в СОУ"П.Яворов" Стралджа. Днес учениците от ПИГ V - VІІІ клас ще участват в състезанието "Бързи, смели, сръчни". От 17,30 ч. в читалището е празничния концерт на училището. Очаква се представяне на талантите на училището. За 24 април е насрочен традиционния Ден на ученическо самоуправление.

 23.4.2014  Да опазим горите от пожари!


© Straldzha.net

В пожароопасния период април-октомври в община Стралджа е забранено паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние не по-малко от 100м. от границите на горските територии. Съгласно заповедта на кмета от 3 април 2014г. относно осигуряване пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горските територии, изхвърлянето на горимите отпадъци трябва да става само на определените за целта места - контейнери за смет и сметища. Конкретни ангажименти по изпълнение на заповедта имат зам.кмета по икономическите дейности в общината, кметове и кметски наместници, собствениците и ползвателите на горски територии както и лицата извършващи дейности в тях. Целта е да се създаде необходимата организация за осигуряване на пожарна безопасност в горските територии. Категорично се посочва , че физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, трябва да спазват правилата за пожарна безопасност.

 23.4.2014  За водните обекти


© Straldzha.net

Със своя заповед кмета на общината Митко Андонов забрани използването на откритите канали, изкопи, реки, езера, язовири и микроязовири и други водни площи за къпане, плуване, гребане и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел. Кметовете и км.наместници създават организация за минимално обезопасяване на общинските водни площи и реките като поставят лесно забележими знаци, забраняващи къпането. Ще упражняват контрол и ще изискват от концесионерите, ползвателите и други собственици на водни площи да вземат необходимите мерки по обезопасяването им съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност. Директорите на учебни заведения имат грижата да провеждат задължителна организация с децата по водноспасителната дейност съгласно условията и реда определени от министрите на образованието и здравеопазването.

 20.4.2014  Христос Воскресе!


© Straldzha.net

Здраве, мир и любов във всеки дом!

 19.4.2014  Честито Възкресение Христово!


© Straldzha.net

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Всяка година стремежа ни е да посрещнем Великден със светли мисли, добри желания, радост и очакване за щастие. Как бихме могли да постигнем всичко това? С вяра, която са ни окриля, и още - сили, енергия, желание за труд, воля, упоритост и стремеж към добри дела. И най-вече - надежда и любов! Мъдрите хора са го казали много преди нас. Ние сме последователите и тези, които ще предадат напред тези истини. За да е по-лесен живота, да е пълен със съдържание и за да се чувстваме полезни. Днес светът предлага много ценности, но и много изкушения. Материалният блясък е завладял умовете на мнозина, но ако някой твърди, че духовната съкровищница е изчерпана, със сигурност се лъже.Изворите за духовно обогатяване никога не са пресъхвали! А празници като Великден са повода да се огледаме, да потърсим опорите, които ще ни направят по-силни и по-добри. Пожелавам на всички много здраве, оптимизъм, настроение, вяра и любов. Пожелавам ведрост, искреност, доброта. Пожелавам чисти мисли и добри дела. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 17.4.2014  Заседание на ОбС


© Straldzha.net

На 24 април от 10,30 ч. ще се проведе 32-то заседание на ОбС - Стралджа. В началото съветниците ще изслушат кмета Митко Андонов, който ще представи изпълнението на бюджет 2013г. Ще последва информация за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода януари- декември 2013г. Предвидено е обсъждане отчета по изпълнение Годишен план за развитие на социалните услуги в общината за миналата година, както и приемане план за развитие на социалните услуги за 2014г. и 2015 г. Г-н Андонов е вносител на доклади за изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност и изразходения бюджет за 2013г. от читалищата на общината.Председателят на ОбС Атанаска Кабакова ще направи предложение за промяна в състава на ПК към ОбС. Тя е вносител на предложение за присъждане "плакет на името на П.Кр.Яворов" на изявени творци. В дневния ред са включени още докладни записки относно изпълнение на съдебно решение за възстановяване правото на собственост на земеделски земи, предоставяне на пасище мера от общински поземлен фонд във връзка с държавна концесия за добив на строителни материали както и относно промяна плана за ползване на иглолистна дървесина в землището на Войника за 2014 г. В края на заседанието съветниците ще насочат внимание към актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост.

 

  (c)2000-2013.Straldzha.net