Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

23 Юли 2014 г. сайта разглеждат 12 посетители

добави в предпочитани направи начална страница
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 22.7.2014  ОПР 2014-2020


© Straldzha.net

Уважаеми дами и господа,
В рубриката "Административни съобщения" и рубриката"Проекти", проект "Въвеждане на механизми за наблюдение, контрол и последваща оценка ....", "Новини", публикуваме пълният текст на ОПР 2014-2020. Очакваме вашите мнения и предложения по проекта до 30.07.2014 г. Планът ще бъде внесен за приемане на сесията на ОбС на 31.07.2014 г.

 21.7.2014  Ден година храни


© Straldzha.net

Над 55 хил. т. зърно в стралджанско вече е прибрано. Средният добив в общината при ечемика е 423 кг/дка, при пшеницата достигна 390 кг/дка, а при рапицата - 139 кг/дка. Прибирането на ечемика е на приключване. При пшеницата от общо 179 хил. дка вече са пожънати близо 85 хил. дка. Като цяло в общината от засети 262 957 дка пожънатите са близо 160 хил. дка.

 21.7.2014  Мерки


© Straldzha.net

В изпълнение заповед на кмета на общината Митко Андонов списъци на стопаните с актуален брой едри и дребни животни изготвят кметове и км.наместници. Те ще бъдат предоставени на ветеринарния лекар на общината. Районират се местата за паша и водопой с цел да се ограничат контактите между отделните стада. Всичко е подчинено на това в общината да не се допусне опасното заболяване син език. Заповедта забранява нощното пашуване на животни през времето от 19,00ч. до 8,00 ч. Има забрана за паша в гористи местности и в близост до водни басейни, където популацията на комари и куликоиди е най-голяма. Забранява се транспортирането на едри и дребни преживни животни на територията на общината. Служителите на РУ"Полиция" ще засилят контрола по проверки на транспортните средства за превоз на животни. Собствениците са длъжни да извършват периодична дезинсекция на оборите и районите около тях, да извършват ежедневни клинични прегледи на възприемчиви за син език животни. Контролът по заповедта е възложен на Иван Георгиев, зам.кмет.

 21.7.2014  Административното обслужване


© Straldzha.net

Само през първото полугодие на 2014 г. Община Стралджа има извършени над 10 хил. административни услуги. За сравнение през цялата 2013г. броят на тези услуги е бил 18 хил. Размерът на приходите тази година е надскочил 81 хил.лв. Тенденцията в обслужването на потребителите зависи от динамиката на гражданския оборот, въвеждането на е-оборот, промените в нормативната база в посока облекчаване на административните процедури. За отчетния период със забавен срок на изпълнение са само 59 услуги.Продължава стремежът към непрекъснато поддържане съвременно ниво на административното обслужване. Усилията на ръководството са насочени за модернизиране на администрацията , реализация на повече проекти за повишаване квалификацията на служителите.

 18.7.2014  Ти ни трябваш и днес, Апостоле!


© Straldzha.net

"Ти ни трябваш и днес, Апостоле, да ни кажеш ни трябваш, Апостоле, как се люби народ, Апостоле, как се служи на род, Апостоле, как се дава живот, Апостоле, за живота - живот, Апостоле..." Днес се навършват 117 год. от рождението на Васил Ив.Кунчев, Апостолът на свободата, Левски.

 17.7.2014  Висока оценка за работата на ОбС


© Straldzha.net

За първото полугодие на 2014 г. работата на ОбС Стралджа се отличава с необходимата активност и отговорност, отчете в информацията си Атанаска Кабакова, председател на ОбС.За периода са приети общо 80 решения, от които изпълнените са 67, 4 са в процедура, 8 са в процес на изпълнение и само едно се води неизпълнено. С решение на ОбС са отпуснати еднократни помощи на 82 граждани на обща стойност 9600 лв. Петте ПК са провели 23 заседания плюс още 4 съвместни. В ОбС са регистрирани 14 питания и едно предложение. За взетите решения се води електронен и хартиен регистър, а решенията се предават на служителите от общинска администрация за изпълнение чрез системата "Архимед". Като слабост в работата г-жа Кабакова посочи недостатъчното участие на съветниците в организираните обучения, обществени обсъждания както и в работните групи по разработка на ОПР. В своята работа ОбС е подпомаган активно от специалистите на администрацията, които редовно участват в заседанията на ПК и на ОбС. В крайна сметка отчетът на г-жа Кабакова не беше коментиран. "За" приемането му гласуваха само 9-те представители на групата съветници от Коалиция за България. Останалите 8 съветници от опозицията гласуваха "въздържал се", което на практика се приема като неодобрение на собствената работа през отчетния период.

 17.7.2014  ОбС утвърди нови проекти


© Straldzha.net

"Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари" е проект с който община Стралджа ще кандидатства по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по ПРСР 2007-2013г. На своето заседание днес съветниците подкрепиха подготовката и кандидатстването и с проекти по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" Става дума за проектите "Рехабилитация на улици в с.Воденичане", "Рехабилитация на улици в селата Зимница и Джинот" и "Рехабилитация на улици в селата Лозенец и Чарда". ОбС даде съгласието си общината да кандидатства с проект "Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Стралджа" по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от ПРСР 2007-2013г.

 16.7.2014  Предстоящо


© Straldzha.net

Утре, 17 юли, от 10,30 ч. в Стралджа ще се проведе 34-то заседание на ОбС. Всички материали вече са обсъдени на заседанията на постоянните комисии, които имат своите становища. Дневният ред е от общо 11 точки като в началото вниманието ще бъде съсредоточено върху отчета на председателя Атанаска Кабакова за дейността на ОбС, неговите комисии и изпълнение на решенията за периода януари-юни 2014 г.

 16.7.2014  Финално обучение


© Straldzha.net

В изпълнение на проект "Въвеждане на механизми, контрол и последваща оценка при изпълнение политиките на община Стралджа" в общинския център се проведе финално обучение в което взеха участие съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинска администрация. Обсъдени бяха Правилата за мониторинг, контрол и оценка на ПУО/Правилник за управление на отпадъците/, като при откриване на форума Атанаска Христова, ръководител на проекта, припомни сериозната предварителна работа по подготовка на документите. Презентирайки темата представителите на работния екип проследиха индикаторите, специфичните цели и очакваните резултати, след което последва и активно обсъждане по темата. Кметът на общината Митко Андонов изрази своята благодарност за добре свършената работа , обърна внимание върху това, че Стралджа е една от малкото общини които разполагат с набор от документи за старт на една сериозна работа. /Галерия/

 16.7.2014  Измамени и горестни


© Straldzha.net

Възрастни хора от стралджанските села отново попаднаха в капан на телефонни измамници. Преди време над 80-годишни старци са принудени да предадат големи суми. Когато се осъзнават и разбират за измамите, са дълбоко травмирани, поболяват се и страдат дълго. Кметове и км.наместници съобщават за зачестили телефонни атаки по селата. Макар , че разясняването се води непрекъснато сега полиция и кметства организират за пореден път общоселски събрания за разясняване на най-популярните схеми и недопускане за въвеждане в измама. На всички се напомня, че напоследък измамниците използват таксиметрови шофьори за транспортиране на " пакетите". Което означава, че ако такси се появи да получи очакван и договорен "багаж", то е ясно, че става въпрос за поредната схема и измама. Внимавайте! Не се предоверявайте на обаждания по телефона!. И при най-малкото съмнение сигнализирайте в полицията или на тел. 112.

 

  (c)2000-2013.Straldzha.net