Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

31 Октомври 2014 г. сайта разглеждат 21 посетители

добави в предпочитани направи начална страница
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 31.10.2014  В зелено!


© Straldzha.net

Концертът „Моята зелена идея” в Стралджа, организиран в изпълнение на проект по ТГС „За по-добър живот”, премина под лозунга „Да мислим зелено!”. Апелът, който водещите отправиха към всички присъстващи в залата, беше поднесен като необходимост в едно време, когато боклуците видимо завземат все повече пространства и се превръщат в бреме. И в опасност за природата и хората!
В своето въведение Мария Толева, зам.кмет и ръководител на проекта, представи основните цели и постигнатите резултати, приветства всички участници с конкретен принос по изпълнението на проекта. „Уникална среща!”, така определи еко концерта Митко Андонов, кмет на общината. В своето слово той подчерта , че проекта „За по-добър живот” създаде ново отношение към природата, обърна внимание върху възможностите, с които еко предметите могат да въздействат върху психиката и да агитират за обич, грижа и внимание към всичко онова, което ни заобикаля. Мило приветствие поднесе и гостът Гюрел Кош Демир, кмет на Кавакли, РТурция.
По време на концерта зрителите се наслаждаваха на музикални композиции на децата от училищата и детските градини, танци и драматизации, във всяка от които имаше послания за опазване на природата.Особен интерес предизвика ревюто на манекените от СОУ”П.Яворов”, както и финала с участието на мажоретките. /Галерия/

 31.10.2014  Екоизложба


© Straldzha.net

Само с природни и отпадъчни материали и с богата фантазия децата от Стралджа и общината подредиха една прекрасна екоизложба. Тя е в изпълнение на проекта "За по-добър живот" по Програмата за ТГС България Турция, който община Стралджа изпълнява съвместно с община Кавакли , РТурция. Показаното предизвика интереса на всички. Не само това, изложбата накара малки и големи да погледнат с други очи на прекрасния природен свят и да си дадат обещание, че ще я пазят чиста. За себе си, за следващите поколения, за един по-добър живот! /Галерия/

 31.10.2014  Няма забрава за поета!


© Straldzha.net

Във връзка със 100-годишнината от смъртта на Яворов пред паметника на поета в Стралджа учители и ученици от СОУ"П.Яворов", граждани поднесоха венци и цветя. "Присъствието на гениалния български поет в Стралджа само за една година е достатъчно за всички ни, за да го помним, да обичаме творчеството му.", каза пред паметника Мария Толева , зам.кмет на общината. В своето слово тя обърна внимание на това, че тъкмо в Стралджа поетът получава вдъхновение за написването на две от най-прекрасните си стихотворения - "Градушка" и "Арменци". В тишината на есенния ден отекнаха още силни слова за поета, родолюбеца, майстора на българското слово П.Кр.Яворов.В минутката мълчание стралджанци потвърдиха "Няма забрава за поета!"

 30.10.2014  10-годишен план


© Straldzha.net

В община Стралджа се проведе обществено обсъждане на Горскостопанския план за горските територии, собственост на община Стралджа. В него взеха участие представители на Регионална дирекция на горите Сливен, ОУ ПБЗН, както и на фирма „Силва 2003”ООД, подготвили Горскостопанския план. Документът беше и на вниманието на кмета на общината Митко Андонов , Иван Георгиев, зам.кмет, специалисти от отдел „Стопански дейности”, назначения лесовъд към общината, кметовете на селата Каменец и Лозенец.
Инж. Георги Русев, директор на РДГ Сливен, изясни значението на този план и предстоящата работа по неговото изпълнение. Специалистите от фирма „Силва 2003” представиха плана, допълнителни въпроси по темата постъпиха от гл.експерти към РДГ Сливен.
Община Стралджа разполага с обща горска площ 2 762,5 ха, като залесената площ е 90,2% от общата.

 30.10.2014  Във Войника за будителите


© Straldzha.net

В навечерието на 1 ноември, Празник на будителите, и във връзка с 45-годишнината от обявяването на Стралджа за град, във Войника се проведе тържество, в което взеха участие учениците от ОУ”Хр. Ботев и самодейците от читалище „Възраждане”. Кметът на селото Жеко Жеков припомни историята на празника 1 ноември. Вълнуващо прозвуча приветствието на Живка Василева, директор на училището, с поклон към делото на възрожденците и борците за свобода, към всички големи българи посветили живота си за българската духовност, култура и просвета. „ Вашият концерт днес е доказателство за силния народен дух, за таланта и творчеството на местните хора, които винаги са давали тон за една активна будителска дейност, за добра съвместна работа между кметство, училище и читалище. Това е правилната форма за постигане на успехи!”, каза в своето обръщение Митко Андонов, кмет на общината и поздрави войничани с празника. Минути по-късно започна празничната програма подготвена с много старание и любов от домакините. Фолклорната група „Латинка” представи новите си песни, между които и новосъздадената с посвещение на родното село. Като надпревара за доказване на творчество и богатство на идеи ученици и учители, всички участници в проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП”Развитие на човешките ресурси”, зарадваха публиката с най-българските песни и стихотворения. /Галерия/

 28.10.2014  Почистени канавки


© Straldzha.net

Есенните валежи не стреснаха по никакъв начин жителите на с.Атолово. Предвидливо, с активната подкрепа на общинското ръководство, км.наместник Стефан Сотиров успя навреме да осигури хора , техника и средства за почистване на всички отводнителни канавки в селото. И когато дъждът заваля атоловци бяха спокойни. "Вече нямаме наводнени дворове и къщи!Справихме се с проблема!", категоричен е г-н Сотиров, който въпреки всичко периодично преглежда състоянието на каналите край селото и канавките.

 28.10.2014  В готовност


© Straldzha.net

Окомплектоването на техниката, подготовката на екипите, които ще работят при усложнени зимни условия, осигуряване резерв от ГСМ, луга, пясък, топло облекло и хранителни продукти от първа необходимост за населението най-малко за три дни – това са задължителните дейности в навечерието на зимния период, които стоят на вниманието на зам.кмета по икономическите въпроси в общината, кметове и км.наместници, ръководители на фирми, учреждения и ведомства. Крайният срок за приключването им , според заповедта на кмета Митко Андонов, е 31 октомври. Грижа на началник ТСУ е сключването на договор между община Стралджа и фирма притежаваща АТТ за снегопочистване, пръскане на луга и опесъчаване на основните пътища и улици и прилежащата ІV-класна пътна мрежа на територията на общината. Сектор „Пътна полиция” при РУ –Полиция Стралджа отговаря за ефикасния контрол по оборудване на МПС със съответните принадлежности за зимни условия. Междувременно ВиК дружеството създава нужната организация за бързо отстраняване на възникнали аварии и предотвратяване разливи на питейна вода, подсигуряват се резервни водоизточници при авария на водопроводната мрежа. В изпълнение на заповедта Енергоцентър Ямбол актуализира плановете си за бързо реагиране при възникнали аварии по ел.мрежата, а РЗИ подготвят автомобили , лекарствени средства и екипи за оказване спешна медицинска помощ при усложнена зимна обстановка в района. Продължава внимателното следене на нивото на реките, язовирите и хидротехническите съоръжения.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на зам.кмета Иван Георгиев.


 28.10.2014  Фотоизложба


© Straldzha.net

Във връзка с отбелязване 45-години от обявяването на Стралджа за град в Историческия музей на общинския център бе открита фотоизложба, която вече привлича интереса на жители и гости. Снежана Вълкова, директор на музея, определи събитието като особено важно и интересно защото носи със себе си информация за един период от време, наситен със събития и промени в развитието на Стралджа. Тя припомни годината 1969, Указът по обявяването на града, обърна внимание върху икономическото развитие през това време.Свое място във фотоизложбата имат годините непосредствено преди и след 1989 год.
Фотоси проследяват и активната промяна на селището през последните 11 г. когато под ръководството на кмета Митко Андонов Стралджа видимо се обновява. С благодарност за подготовката на изложбата и с увереността, че тя ще бъде полезна за деца и възрастни, г-н Андонов откри изложбата, която ще остане експонирана до края на годината. /Галерия/

 27.10.2014  Да не допуснем пожари!


© Straldzha.net

Въпрос на дни е провеждането на задължителните инструктажи по пожарна безопасност с целия личен състав на обектите в общината. Съгласно заповед на кмета Митко Андонов кметове и км.наместници, ръководители на фирми, директори на учебни заведения трябва да определят вида, броя и отговорниците за отоплителните уреди, коминни тела и ел.инсталации. Част от подготовката за зимата е поставянето на контейнерите за сметосъбиране най-малко на 10 м. от сгради, паркинги и други пожароопасни обекти. Особено внимание да се обърне на изхвърлянето на негасена сгур от печките с твърдо гориво. Стриктно да се спазва и изискването за изключване на ел.напрежението след приключване на работното време в складове , търговски, производствени и др. пожароопасни обекти. Предстои и сформирането на групите за гасене на пожари. В изпълнение на заповедта трябва да се осигури зазимяване на всички противопожарни уреди в обектите, а противопожарните водоеми, хидранти да се приспособят за водочерпене при зимни условия. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Ст.Тенев, гл.инспектор на РС ПБЗН Стралджа.

 27.10.2014  За зимата


© Straldzha.net

По заповед на кмета Митко Андонов и в изпълнение на заповед на областния управител, проверка на снегопочистващата техника на фирма "Хемусстрой"ООД с.Зимница ще извърши комисия председателствана от Иван Георгиев, зам.кмет на община Стралджа. Целта е да се провери готовността на машините за почистване на ІV-класната пътна мрежа в общината през сезон 2014-2015 г.. Констатациите ще бъдат описани в протокол, който ще бъде на вниманието на ОУ"ПБЗН" Ямбол.

 

  (c)2000-2013.Straldzha.net