Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

01 Февруари 2015 г. сайта разглеждат 32 посетители

добави в предпочитани направи начална страница
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 30.1.2015  По модел CAF


© Straldzha.net

Община Стралджа обучава свои служители по модел CAF. В изпълнение на дейностите по проект "Надграждащо обучение - Община Стралджа", реализиран по ОПАК, двама служители от общинска администрация взеха участие в курс на Института по публична администрация на тема "Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация CAF. Прилагане на европейски опит и практика в България". По време на тридневното обучение особено полезни са били презентациите с различна насоченост, последвани от упражнения и дискусии. Според участниците в курса прилагане на системата CAF може да осигури реални предимства за публичната администрация. Тя е инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в цяла Европа в използване на техники на управление на качеството за подобряване на изпълнението.

 29.1.2015  Зимничански гугли в Перник


© Straldzha.net

Кукерската група при читалище Зимница ще участва в Международния фестивал на маските в Перник. Според вече утвърдения график те ще дефилират на 1 февруари. Това е дебют за селото, което поддържа традицията на кукерските игри и има своите богати гугли и капашони. Кукерите на Зимница ще представят обичая "Посрещане на кукери" с изпълнение на традиционното заораване и засяване. В групата ще вземат участие 30 мъже и деца. Участието в Перник ще бъде генерална репетиция за кукерските игри в селото, които са планирани за 20,21 и 22 февруари. Зимничани се готвят за участие и в Общинския кукерски празник Стралджа 2015.

 29.1.2015  Обновен кабинет


© Straldzha.net

Кабинетът по физика в СОУ"П.Яворов" е напълно обновен. Изпълнението на проект по НП"Модернизиране на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда", дейност"Учебно оборудване и обзавеждане" осигури ремонта и обзавеждането с нови модулни шкафове. Ново е оборудването и на кабинетите по математика, български език , английски език. и др.В най-голямото училище няма учебна стая или кабинет които да не са модернизирани.Грижа на общинското ръководство е във всяко учебно заведение да се осигуряват добри условия за усвояване на знанията от учениците и преподавателската работа на учителите.

 28.1.2015  Достъп до интернет


© Straldzha.net

В СОУ"П.Яворов" се радват на поредната придобивка. Изпълнението на проект по Националната програма "Информационни и комуникационни технологии в училище" осигури възможност за изграждане на WiFi мрежа, която максимално улесни достъпа до интернет в сградата и около нея.Училището, което е водещо в приложението на иновативни практики, има своите постижения в приложение на информационните технологии. Компютърното обучение подпомага традиционните бинарни уроци, които се насърчават от училищното ръководство.Не са малко учениците постигнали добри резултати и награди от конкурси и състезания в тази сфера. От 2011г. училището работи и с електронен дневник, който е голямо улеснение и за преподавателите , и за родителите.

 28.1.2015  Ако търсите книгите за Стралджа


© Straldzha.net

Желаещите да закупят книгите "Стралджа-история, традиции, духовност", "Община Стралджа и преди това", "100 причини да се гордея, че съм от Стралджа" могат да ги намерят в Исторически музей или в библиотеката.

 28.1.2015  Оборудване на игротеки


© Straldzha.net

Шест игротеки в СОУ"П.Яворов" са оборудвани със средства по проект " Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Реализацията на проекта е с финансовата подкрепа на ОП"РЧР", съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС. Изградените кътове по занимания са любимо място за учениците от ПИГ. Наскоро бе проведено практическо занятие на тема "Един друг се учим..." и разиграването на различни казуси даде възможност за придобиване на самоувереност в комуникацията и справяне с различни житейски ситуации.

 27.1.2015  План за работа с младежта


© Straldzha.net

Общинските съветници в Стралджа утвърдиха новия Общински план за работа с младежта 2015г. Основните цели в него са повишаване познанията, готовността, подкрепата и ролята на младите хора за бъдещето на общината и държавата. Идеята е чрез участие и работа по собствени идеи и проекти, чрез обучения, стаж, международен обмен и работа в мрежа, работа в екип младите да натрупат максимум опит и умения, необходими за бъдещата им личностна и професионална реализация. Една от основните дейности заложени в плана е взаимодействие на местния бизнес и местната власт с цел обучение, преквалификация и откриване на нови работни места.В плана са предвидени целогодишни кампании свързани с обогатяване работата с младите хора, организация на празници, годишнини, чествания.

 27.1.2015  За читалищната активност


© Straldzha.net

Читалищата , които проявяват активност, ще бъдат насърчавани и активно подпомагани.Това беше обсъдено на годишното съвещание с председателите и секретарите на читалища. Очакванията са местните културни институти да подготвят свои фолклорни групи с участие в общински, регионални и национални прояви, да разработват проекти за обогатяване на своята дейност. Общата годишна субсидия, която ще получат читалищата през 2015 г. е 228 хил.лв.Най-висока е сумата, която е разпределена за читалището в Стралджа с безспорно най-разнообразна и богата дейност , с най-много изяви и награди.Според Мария Толева, зам.кмет, тази година голяма част от субсидиите са завишени и нито едно читалище не е ощетено. Поднасяйки поздравления към читалищните ръководство кметът на общината Митко Андонов подчерта, че през новата година общината ще подпомага културната дейност на читалищата, ще поощрява всяка добра инициатива. Той подари на всяка библиотека комплект книги - "Стралджа, история, традиции, духовност", Община Стралджа и преди това", "100 причини да се гордея, че съм от Стралджа". /Галерия/

 27.1.2015  Стралджански талант в математиката


© Straldzha.net

Четвъртокласникът Иван Георгиев Иванов, възпитаник на НУ”Св.св.Крил и Методий” Ямбол е класиран на 7 –мо място в Петото издание на Националното математическо състезание „Роман Хайнацки”. Преди него са само ученици от София и Бургас. Момчето, което е внук на Иван Георгиев, зам.кмет на община Стралджа, е с най-добър резултат от всички представители на Ямбол. Математиката е любимият предмет на Ванко, който отделя много време за решаване на задачите. Много често се състезава и с баща си Георги Иванов, възпитаник на МГ”Ат.Радев” Ямбол. Мечтата на младия математик е да влезе в класацията на най-добрите математици у нас , да защитава престижа на България на международни олимпиади и състезания. Успех, Ванко!

 26.1.2015  За санирането


© Straldzha.net

Живеещите в няколко жилищни блока в Стралджа ще могат да се възползват от безвъзмездното държавно саниране. Това са блоковете под номера 49,53,55 и 59 които имат по 36 апартамента. В очакване на конкретните методични указания, за да стартира процедурата, кметът на общината Митко Андонов командирова специалист за обучение в курс по приложение Закона за етажната собственост и Програмата за безвъзмездно саниране на жилищните сгради. Издадена е заповед за сформиране на екип по санирането, който ще се ръководи от Атанаска Христова, секретар. Като членове са привлечени представители на отдел ТСУ, финансист и юрист. До момента с помощта на общината живеещите в жилищните блокове вече организират събрания за изясняване желанието за саниране. На тях присъства и лично кметът Митко Андонов, който дава конкретна и подробна информация за предстоящите дейности. Процедурата започва с регистрация в общината на Сдружения на собствениците на апартаменти и подаване на задължителни документи.

 

  (c)2000-2013.Straldzha.net