Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

23 Август 2014 г. сайта разглеждат 12 посетители

добави в предпочитани направи начална страница
 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 8.8.2014  Търг


Публичен явен търг за продажба в цялостен пакет на земеделски земи-частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Александрово,общ.Стралджа,обл.Ямбол

 23.7.2014  Защо?


© Straldzha.net

Някой безцеремонно ограби детските забавления в парк "Младост". Люлките на детската площадка са изрядно изрязани от синджирите. За допълнение красивата дървена беседка също не е оставена без "внимание". Голяма част от дървените парапети липсват. Това съвсем не е единствения пример за "шетня" на безотговорни хора. Масивните пейки с дебели дървени седалки вече са ремонтирани, след като преди време бяха начупени. Грозно стърчат и изтръгнатите кабели от осветлението на паметниците, парковата декоративна чешмичка пустее след като някой на два пъти чупи кранчето... Всички искахме парк "Младост" да бъде обновен и да се радваме на придобивката. Но, явно не всички искаме да го опазим. Жалко! /Галерия/

 23.7.2014  Втора юлска


© Straldzha.net

В последния ден на м.юли общинските съветници в Стралджа ще проведат своето второ за горещия летен месец заседание. Основната тема ще бъде изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2014г. и актуализацията на финансовия документ. Веднага след това вниманието ще бъде насочено към Общинския план за развитие 2014-2020г. и Общинската Програма за управление на отпадъците. Според дневния ред съветниците ще обсъдят и докладна записка относно продажбата на дърва за огрев от сечищата на общински горски фонд с.Каменец, както и вземане на решение за поредните еднократни финансови помощи на нуждаещи се граждани. заседанията на ПК са насрочени за 28 юли.

 23.7.2014  Участие в заключителна конференция


© Straldzha.net

Кметът на общината Митко Андонов взе участие в заключителната пресконференция по проект "Тонзос-Магията на Тунджа"- маркетинг на туристическа дестинация "Тунджа-Ямбол-Стралджа- Болярово". В своето изказване г-н Андонов подчерта важността на този проект , който даде гаранции че ямболските общини има с какво да привлекат интереса на наши и чужди туристи. Със обекти като над 150-годишния храм "Св.Архангел Михаил" в Стралджа, модерния информационен център "Инджови извори" във Войнишкия Бакаджик, Исторически музей - Стралджа , общината се вписва успешно в туристическата карта на България, допълни г-н Андонов с увереността, че много скоро както Стралджа така и останалите общини работили по проекта ще имат повод да отчетат успешна работа в това направление.

 22.7.2014  ОПР 2014-2020


© Straldzha.net

Уважаеми дами и господа,
В рубриката "Административни съобщения" и рубриката"Проекти", проект "Въвеждане на механизми за наблюдение, контрол и последваща оценка ....", "Новини", публикуваме пълният текст на ОПР 2014-2020. Очакваме вашите мнения и предложения по проекта до 30.07.2014 г. Планът ще бъде внесен за приемане на сесията на ОбС на 31.07.2014 г.

 21.7.2014  Ден година храни


© Straldzha.net

Над 55 хил. т. зърно в стралджанско вече е прибрано. Средният добив в общината при ечемика е 423 кг/дка, при пшеницата достигна 390 кг/дка, а при рапицата - 139 кг/дка. Прибирането на ечемика е на приключване. При пшеницата от общо 179 хил. дка вече са пожънати близо 85 хил. дка. Като цяло в общината от засети 262 957 дка пожънатите са близо 160 хил. дка.

 21.7.2014  Мерки


© Straldzha.net

В изпълнение заповед на кмета на общината Митко Андонов списъци на стопаните с актуален брой едри и дребни животни изготвят кметове и км.наместници. Те ще бъдат предоставени на ветеринарния лекар на общината. Районират се местата за паша и водопой с цел да се ограничат контактите между отделните стада. Всичко е подчинено на това в общината да не се допусне опасното заболяване син език. Заповедта забранява нощното пашуване на животни през времето от 19,00ч. до 8,00 ч. Има забрана за паша в гористи местности и в близост до водни басейни, където популацията на комари и куликоиди е най-голяма. Забранява се транспортирането на едри и дребни преживни животни на територията на общината. Служителите на РУ"Полиция" ще засилят контрола по проверки на транспортните средства за превоз на животни. Собствениците са длъжни да извършват периодична дезинсекция на оборите и районите около тях, да извършват ежедневни клинични прегледи на възприемчиви за син език животни. Контролът по заповедта е възложен на Иван Георгиев, зам.кмет.

 21.7.2014  Административното обслужване


© Straldzha.net

Само през първото полугодие на 2014 г. Община Стралджа има извършени над 10 хил. административни услуги. За сравнение през цялата 2013г. броят на тези услуги е бил 18 хил. Размерът на приходите тази година е надскочил 81 хил.лв. Тенденцията в обслужването на потребителите зависи от динамиката на гражданския оборот, въвеждането на е-оборот, промените в нормативната база в посока облекчаване на административните процедури. За отчетния период със забавен срок на изпълнение са само 59 услуги.Продължава стремежът към непрекъснато поддържане съвременно ниво на административното обслужване. Усилията на ръководството са насочени за модернизиране на администрацията , реализация на повече проекти за повишаване квалификацията на служителите.

 18.7.2014  Ти ни трябваш и днес, Апостоле!


© Straldzha.net

"Ти ни трябваш и днес, Апостоле, да ни кажеш ни трябваш, Апостоле, как се люби народ, Апостоле, как се служи на род, Апостоле, как се дава живот, Апостоле, за живота - живот, Апостоле..." Днес се навършват 117 год. от рождението на Васил Ив.Кунчев, Апостолът на свободата, Левски.

 17.7.2014  Висока оценка за работата на ОбС


© Straldzha.net

За първото полугодие на 2014 г. работата на ОбС Стралджа се отличава с необходимата активност и отговорност, отчете в информацията си Атанаска Кабакова, председател на ОбС.За периода са приети общо 80 решения, от които изпълнените са 67, 4 са в процедура, 8 са в процес на изпълнение и само едно се води неизпълнено. С решение на ОбС са отпуснати еднократни помощи на 82 граждани на обща стойност 9600 лв. Петте ПК са провели 23 заседания плюс още 4 съвместни. В ОбС са регистрирани 14 питания и едно предложение. За взетите решения се води електронен и хартиен регистър, а решенията се предават на служителите от общинска администрация за изпълнение чрез системата "Архимед". Като слабост в работата г-жа Кабакова посочи недостатъчното участие на съветниците в организираните обучения, обществени обсъждания както и в работните групи по разработка на ОПР. В своята работа ОбС е подпомаган активно от специалистите на администрацията, които редовно участват в заседанията на ПК и на ОбС. В крайна сметка отчетът на г-жа Кабакова не беше коментиран. "За" приемането му гласуваха само 9-те представители на групата съветници от Коалиция за България. Останалите 8 съветници от опозицията гласуваха "въздържал се", което на практика се приема като неодобрение на собствената работа през отчетния период.

 

  (c)2000-2013.Straldzha.net