Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

30 Юли 2016 г. сайта разглеждат 49 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

 28.7.2016  СЕСИЯ


© Straldzha.net

Приета актуализация на бюджет 2016 бе основният акцент от проведената сесия на ОбС-Стралджа. В актуализацията е предвидено закупуване на лекотоварен камион за нуждите на Община Стралджа, като по този начин ще се прекъсне практиката за различни услуги свързани с почистването на част от град Стралджа да се прибягва до частни фирми. Калкулацията показва, ...  

 27.7.2016  Прочистване


© Straldzha.net

Община Стралджа съобщава, че от 01.08.2016 година започва поетапно прочистване на дървета и храсти в парк „Южен парк”. На мястото на отстранените дървета Общината се ангажира да осигури посадъчен материал, който ще бъде засаден при настъпване на благоприятни за целта метеорологични условия.
 

 22.7.2016  Тонове зърно чака по-добра цена


© Straldzha.net

Успешно приключи жътвата на есенен ечемик, пшеница и рапица в община Стралджа. Нито ден не пропуснаха стопаните за прибиране на реколтата. Произведените 18 783 тона есенен ечемик, 75 200 т. пшеница, 8 602 т. рапица са на склад в готовност за продажба. Справката сочи, че са реколтирани близо 240 000 дка площи. Кооперациите се надяват да намерят добра ...  

 20.7.2016  Предстои бюджетна сесия


© Straldzha.net

ОбС Стралджа ще заседава на 28 юли от 10,00ч. Съгласно дневния ред, в който председателя Живко Ангелов е включил 12 точки, като начало предстои обсъждане изпълнението на бюджета на общината за 6-те месеца на годината, за да последва предложението на кмета за актуализацията на бюджета за 2016г. Г-н Киров е вносител на докладна записка относно ...  

 20.7.2016  Инициативен комитет подготвя честване


© Straldzha.net

Обичаният, уважаваният, безкрайно талантливия, родолюбецът Тончо Тончев обедини мислите, усилията, идеите на Инициативен комитет в Стралджа, който подготвя честване с посвещение на 75-та годишнина на хореографа. Събитието ще акцентува и върху 70-годишнината на неговия брат, ученик и худ.ръководител на ансамбъл „Лисец“ Омуртаг Стойчо Тончев. По покана ...  

 19.7.2016  Регистрация на Местна инициативна група - Стралджа 2016г.


© Straldzha.net

Продължава изпълнението на проекта на Община Стралджа по Договор РД 50-212/ 07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за ...  

 19.7.2016  Обновление на кметства


© Straldzha.net

Политиката на общинското ръководство и кмета на община Стралджа за 2016г. относно състоянието на общинското материална база в селата е насочена към поетапното й обновяване чрез текущи ремонти в сградите на кметствата.Този подход за ремонти предполага активно участие на кметовете в населените места. Първи в списъка се наредиха с вече приключено ...  

 15.7.2016  Първенец се променя


© Straldzha.net

С почистените от бурените улици, покосени тревни площи, освежени бордюри и с нови пейки с.Първенец е видимо променено. В активното почистване се включи целия кметски екип на селото, читалищните работници и местни жители. С единственото желание околната среда да създава настроение, всички да се чувстват добре в родното място. Повече за промените в Първенец ...  

 15.7.2016  Избор на доставчик на горива


© Straldzha.net

На 14 юли т.г. в Община Стралджа се проведе открито заседание на комисията, назначена с решение на кмета за разглеждане , оценка и класиране на участниците в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Доставка на горива за моторни превозни средства,косачки, кухни и др. използвани в община Стралджа“. На заседанието , ...  

 14.7.2016  Общинската охрана в действие


© Straldzha.net

От началото на месец юли в град Стралджа заработи звено на общинска охрана, което ще се грижи за спокойствието на града и съседните села. Действие, което беше залегнало и в предизборната програма на кмета на общината и неговия екип. Засега в звеното работят трима човека, като планът на управата на общината е бройките на охранителите да достигне шест ...  

 

  (c)2000-2016.Straldzha.net