Търсене:  

 
 

Разширено търсене

 

16 Декември 2017 г. сайта разглеждат 165 посетители

 
 
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
ИНФОРМАЦИЯ
STRALDZHA.NET -- НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

 4.12.2017  Да научим детето да се грижи за своята безопасност

© Straldzha.net

Детската игра с огън е една от честите причини за пожар, а животът на детето е безценен.
То трябва да разбере това от Вас и да гледа на живота си като най-ценното богатство.
Спазвайте следните превантивни мерки:
- не оставайте на достъпни места и най-малките източници на запалване, като кибрит и запалки. Обезопасете контактите със специални предпазители.
- особено опасно е да оставате детето само до отоплителни електроуреди с открити реотани.
- упражнявайте непрекъснат надзор над игрите му – в къщи и на открито.
Колкото повече пораства детето, толкова любопитството му нараства. То иска да знае и да може всичко като възрастните. Възползвайте се от това и давайте личен пример с поведението си по спазване на правилата за пожарна безопасност.
Отговаряйте на въпросите му възможно най-изчерпателно и се опитвайте да му обяснявате смисъла на мерките за пожарна безопасност и защо се изисква стриктното им спазване.
На съвременните родители е трудно да бъдат непрекъснато до детето си. Ако се наложи да оставите за малко детето само вкъщи, обезопасете предварително помещението и дома. Но никога не заключвайте вратите – те са пътят за евакуация и спасение на децата в случай на пожар.
Учете Вашето дете да разпознава местата вкъщи, където може да възникне пожар и предметите, които могат да го предизвикат.
Заедно с него тренирайте преминаването по пътя за евакуация от дома.
Уточнете мястото, където може да се скрие, когато не може да избяга при пожар. Добре е това да бъде банята при пуснат душ и поставяне на намокрена маска на устата и носа.
Накарайте детето да научи телефонът за съобщение при пожар - тел. 112.
Научете го за точния адрес, на който живеете, и какво трябва да съобщи на тел. 112 при откриване на признаци на пожар.
Обяснете на детето защо не бива:
- да си играе с кибрит, запалка, свещ или друго нещо, с което може да предизвика пожар.
- да слага дрехи, обувки или играчки в близост до отоплителните уреди!
- да играе с фойерверки и пиратки!
- никога да играе с леснозапалими и горими течности!
- да се крие при пожар на места, където трудно ще бъде открито от пожарникарите!
- при пожар в горящото помещение да отваря допълнително прозорците – допълнителният кислород ще усили горенето!
- при пожар да изпада в паника и да ползва асансьор.
Обяснете на детето защо трябва:
- винаги да проверява дали е изключило електрическите уреди, когато свърши работа с тях!
- да съобщи веднага на родителите си или на някой възрастен, ако види, че някой играе с огън.
- при възникване на пожар да съобщи за това веднага на съсед или възрастен.
- да телефонира на тел. 112, за да предаде съобщение за пожар в случай, че животът му не е в непосредствена опасност.
- при подаване на съобщение за пожар да говори ясно и бавно, като подаде информация къде и какво гори, има ли застрашени хора.
В случай, че все пак в дома възникне пожар, детето трябва да знае и да умее да прилага няколко прости правила:
- да запази самообладание и да позвъни на тел. 112. Да каже точния адрес и какво гори!
- да напусне дома по най-късия път, а ако стълбището е задимено да не ползва асансьор.
- ако стаята се изпълни с дим, да се движи приведено към пода или пълзешком (ако няма видимост, покрай стената) и ако има възможност, да постави на устата и носа си навлажнена кърпа.
- ако пътят му за евакуация по стълбище или друг изход навън е блокиран или задимен, да излезе на балкон или открит прозорец и да алармира, че се намира в опасност – с викове, ръкомахания и др.
- да не скача от прозорци и балкони, а да чака да бъде открит от пожарникарите.
- да не се връща за нищо в къщи, защото животът му е по-ценен от всички играчки, дори и от домашните любимци!
- ако не може да избяга навън, да се скрие в банята! Да затвори вратата и да пусне душа.
- ако дрехите му се подпалят, да спре, да закрие лицето си с ръце и да се търкаля на пода, докато пламъците угаснат.  (c)2000-2016.Straldzha.net